Habitatges protecció oficial Palma de Mallorca

49 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL
Polígon de Llevant, Palma de Mallorca

2n Premi concurs IBAVI 1996

Arquitectes
Isabel Bennasar
Ana M. Noguera

Promotor: IBAVI

LLEV_01

LLEV_02_PLANTA