Estudi

L’estudi d’arquitectura i paisatge de Isabel Bennasar treballa principalment a Catalunya i a les illes Balears. La seva activitat inclou tant projectes d’espai públic i paisatge d’escala diversa (parcs, places, jardins) com projectes d’arquitectura (habitatge social, escoles i equipaments, petites intervencions privades)

L’experiència d’Isabel Bennasar ha estat desenvolupada inicialment a l’administració pública, principalment a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb projectes com el Parc de Riera Canyadó o el Parc del Torrent d’en Farré, projectes realitzats a l’àmbit de la perifèria de Barcelona, que van possibilitar tant la recuperació mediambiental dels espais com el seu ús públic.

Els projectes desenvolupats per l’estudi han rebut diversos premis i han guanyat nombrosos concursos convocats per l’administració. Han estat inclosos també a varies publicacions i exposicions col·lectives.

Els nostres projectes són diversos però comparteixen algunes característiques específiques: els projectes parteixen sempre d’una anàlisi detallada, sensible i exigent del lloc, del programa i de les seves potencialitats. A partir d’una postura formal controlada, els projectes es desenvolupen a partir d’un treball rigorós, precís, atent a les característiques del lloc (la llum, les vistes, la disposició topogràfica, l’aire), amb criteris de sostenibilitat i ecoeficiència, amb sistemes senzills i sense excés de tecnologia, responent sense formalismes extrems, a les subtilitats espacials i funcionals que reclama l’ús dels espais.

Per altra banda, les intervencions paisatgístiques necessiten una actitud una mica diferent de la que exigeix un projecte d’edificació. El lloc es el concepte fonamental que articula aquesta manera específica d’apropament: el lloc entès no només per les seves característiques intrínseques, sinó també per com el percebem, des d’una interpretació més personal. En certs aspectes, entenem el projecte del paisatge com una retranscripció d’un ordre de coses que fonamentalment ja existeix: el nostre treball consisteix sovint en revelar una part de la geometria potencial del lloc, fent dialogar el lloc i el seu ús.

L’estudi desenvolupa els projectes amb un equip de professionals multidisciplinari i treballa també amb una sèrie de col·laboradors externs segons les demandes de cada encàrrec que desenvolupen diferents aspectes tècnics dels projectes treballant conjuntament amb el nostre equip.

Direcció de l’equip:
Isabel Bennasar Félix, arquitecta i paisatgista

Equip:
Corina Dindareanu, arquitecta DPLG École d’Architecture de Nancy i IAIM Bucarest
Marina Oliva, arquitecta Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, UPC
Iván Galofré, arquitecte La Salle Campus BCN

Col.laboradors pluridisciplinars habituals:

Vegetació i aspectes mediambientals:

Roser Vives de Delàs, enginyera agrònoma paisatgista
Caterina Montserrat, enginyera agrònoma

Estructures:
Manel Fernàndez, arquitecte, Bernúz-Fernández SL
Juan Ignacio Eskubi, arquitecte,
Manuel Arguijo, arquitecte
Manuel Reventós, enginyer de camins

Instal.lacions:
JSS enginyeria i instal.lacions
Joan González Gou, enginyer
Armengol enginyers

Amidaments i pressupost:
Xavier Badia, arquitecte tècnic
Eulàlia Aran, arquitecte tècnic
AT3, Josep M. Oller, arquitecte tècnic
Catalina Llopis, arquitecte tècnic
Montserrat Jori, arquitecte tècnic

Altres:
Ole Thorson, enginyer civil, INTRA sl, mobilitat

Han col.laborat:

Juan Vicente Porcar, arquitecte
Marc de la Parra, arquitecte
Monica Batalla, arquitecta paisatgista
Nilton Paes De Lira Junior, arquitecte
Gabriel Alarcón, arquitecte
Maria Cosp, arquitecta
August Fabregat, arquitecte
Mireia Garrido, arquitecta
Marc Agustí, arquitecte
Begoña Rull, arquitecta
Andrés Paredes, arquitecte
Carme Estany, arquitecta
Anna Costa, arquitecta paisatgista
Margot d’Aboville, paisatgista
Dirk Baechstaedt, arquitecte
Leni Mesquida, interiorista
Diego Saez, arquitecte
Antoni Conejo, arquitecte
Jordi Mercadé, arquitecte
Assumpció Carrió, arquitecta
George Tohaneanu, arquitecte