Equipaments

CEIP Inca

CEIP INCA
Inca, Mallorca

Concurs IBISEC 2004

Arquitectes
Isabel Bennasar
Ana M. Noguera (Bennasar-Noguera s.c.p)
Promotor: Conselleria d’Educació i cultura,
Govern Balear, IBISEC

Superfície : 3.126 m2
Imatges 3D:  Joaquín Lorente

CEinc_01

CEinc_02

CEinc_03

CEinc_04