Espai public i paisatge

Parc del Mil·lenari

PARC DEL MIL·LENARI
Sant Just Desvern

Finalista Premis FAD Ciutat i Paisatge 2007
1a fase seleccionada Premis FAD Espais Exteriors 2004
2n premi Torsanlorenzo - Urban Green Spaces, 2007
Seleccionada 1a Triennal  d’Arquitectura Baix Llobregat  2005

Arquitecta  Isabel Bennasar
Promotor:  MMAMB, Ajuntament Sant Just Desvern

Col·laboradors:
2a fase amb Ana M.Noguera (Bennasar-Noguera s.c.p)
Vegetació: S. Casino, eng. tèc. agrícola
Instal·lacions:  1a fase J. Bayo  /  2a fase J. González, eng.
Estructures: J.I. Eskubi, M. Fernández, arquitectes
Amidaments i direcció d’execució:
1a fase A. Viñuales,  2a fase M. Sanz, tècnics
Col·laboradors:
1a fase: F. Torres, A. Conejo, J.V. Porcar, A. Carrió
2a fase: C. Estany, M. de la Parra, arquitectes

Execució:
1a fase 2002-2003 ACYCSA / 2a fase 2005-2006  FCC
Superfície:  2,3 Hs
Fotografies: Mònica Rosselló

Parc mil·lenari Bennasar

Parc mil·lenari Bennasar

Parc mil·lenari Bennasar

Parc mil·lenari Bennasar

Parc mil·lenari Bennasar

Parc mil·lenari Bennasar

Parc mil·lenari Bennasar

Parc mil·lenari Bennasar

Parc mil·lenari Bennasar

MIL_10