Espai public i paisatge

Jardins de Can Freixes

bennasar

JARDINS DE CAN FREIXES
Sant Just Desvern

Arquitecta: Isabel Bennasar
Promotor: MMAMB, Ajuntament de Sant Just Desvern
 
Col·laboradors:
Vegetació: Roser Vives, eng. agrònom
Instal·lacions i amidaments: CVC enginyers
Col·laboradors:  M. Oliva, C. Dindareanu, arq.

Execució:  pendent d'execució
Superfície:  11.443 m2

bennasar

can freixes

can freixes

can freixes

can freixes