Espai public i paisatge

Parc de Ca l’Arnús

Isabel Bennasar

PARC CA L’ARNÚS
Badalona

Arquitecta:  Isabel Bennasar
Promotor:  MMAMB, Ajuntament de Badalona.

Col·laboradors:
2a i 3a fase amb Ana M. Noguera (Bennasar-Noguera s.c.p)
Vegetació: R. Vives, eng. agrònoma
Amidaments: N. Giménez,  X. Badia, arq. tècnic
Estructures:  J. Ignacio Eskubi, arquitecte
Instal·lacions: E. Manjón, tècnic
Direcció d’execució: N. Giménez,  arq. tècnic, D. Aguilar, enginyer
Col·laboradors:  J. Mercader, M. de la Parra,  M. Agustí, C.Dindareanu,  arquitectes

Execució:  1a fase i nova tanca 2003- 2004, SAPIC
2a fase 2005-2007, SAPIC
3a fase 2009-2010, Acciona Medio Ambiente SA
Superfície: 1a fase 8.619 m2, tanca 237 ml.
2a fase 8.500 m2
3a fase 10.712 m2
Fotografies: A. M. Giménez, Ll. Bernat, I. Bennasar

arn_01

arn_02

arn_03

arn_04

arn_05

arn_06

arn_07

arn_08

arn_09

arn_10_plan