Espai public i paisatge

Parc urbà al Pla del Castell

PARC URBÀ AL PLA DEL CASTELL
Cunit

Concurs Layetana Inmobiliaria 2007

Arquitectes:
Isabel Bennasar
Ana M.Noguera (Bennasar-Noguera s.c.p)
Promotor: Layetana Inmobiliaria,  Ajuntament de Cunit

Col·laboradors:
Vegetació: Roser  Vives, eng. agrònom
Col·laboradors: C. Dindareanu, A. Paredes, A. Fabregat, arq.

Superfície: 42.654m²
Imatges 3D: MRT arquitectes

CNT_01

CNT_02-1

CNT_02-2

CNT_03-1

CNT_03-2

CNT_04

CNT_05

CNT_06