Espai public i paisatge

Projecte Lithica

PROJECTE LITHICA
Ciutadella de Menorca

Restauració paisatgística pedreres de marès de S’Hostal 1996

Equip
Isabel Bennasar
Virginia Pallarés
J. Enric Vilardell, arquitectes
Laetitia Sauleau, escultora

LIT_01

LIT_02

LIT_03

LIT_04

LIT_06

LITHICA bennasar

LITHICA bennasar