Espai public i paisatge

Recuperació ambiental front marítim Calafell

Isabel Bennasar

RECUPERACIÓ AMBIENTAL  FRONT MARÍTIM
Platja de Calafell

Concurs Ajuntament de Calafell 2008

Arquitecta:
Isabel Bennasar
Promotor:  Ajuntament de Calafell

Col·laboradors:
Vegetació: Roser Vives , eng. agrònom
Col·laboradors: M. Agustí, arquitecte

Superfície: 1.100 ml
Imatges 3D: MRT arquitectes

Isabel Bennasar Landcape

Isabel Bennasar Landcape

CLF_03