Unifamiliars i reformes

Habitatge unifamiliar Castelldefels

HABITATGE UNIFAMILIAR
Urb. Bellamar, Castelldefels

Arquitectes
Isabel Bennasar
Ana M. Noguera
Promotor privat

Col·laboradors
Estructures: Manuel Arguijo, arquitecte
Direcció d’execució: Eulàlia Aran, arq. tècnic

Execució: 2001-2004
Superfície : 234 m2

CTF_01

CTF_02

CTF_03

CTF_04

CTF_05

CTF_06

CTF_07