Unifamiliars i reformes

Reforma farmàcia Maó

REFORMA FARMÀCIA

Arquitecta: Isabel Bennasar
Promotor privat

Col·laboradors
Inst. elèctriques: R. Saura
Mobiliari:  J. Febrer
Rètol: Tot Inox
Col·laboradors: A. Fabregat, arquitecte

Execució: 2006 JyM SC

FFLX_01

FFLX_02

FFLX_03