Equipaments

CAP Roda de Ter

CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA
Roda de Ter

1r Premi Concurs GISA 2004

Arquitectes
Isabel Bennasar
Ana M. Noguera (Bennasar-Noguera s.c.p)
Promotor: GISA

Col·laboradors
Estructures: Manuel Arguijo, arquitecte
Instal·lacions: Joan Gonzalez, eng. industrial
Amidaments: Eulàlia Aran i Corbella, arq. tècnic
Direcció d’execució: Blai Chinchilla, arq. tècnic

Execució: 2006-2007 Construccions DESMO S.A.
Superfície: 954 m2

roda de ter 1

roda de ter 3

CRT_04

CRT_05

CRT_06

CRT_07

CRT_08

CRT_09

CRT_10