Equipaments

Mòdul infantil Pintor Torrent

MÒDUL INFANTIL PINTOR TORRENT
Ciutadella de Menorca

Premis d'Arquitectura de Menorca
Categoria  “Edifici Públic” 2010

Arquitectes
Isabel Bennasar
Ana M. Noguera  (Bennasar-Noguera s.c.p)
Promotor: Conselleria d’Educació i cultura, Govern Balear, IBISEC

Col·laboradors
Estructures:  Juan Ignacio Eskubi, arquitecte
Instal·lacions: Joan Gonzalez, eng. industrial
Amidaments: Eulàlia Aran, arq. tècnic
Direcció d’execució: J. Picot ,  J. Fco. Palmer  (IBISEC)

Execució
2004-2006 TOLO PONS S.L.
Superfície : 488 m2

PTR_01

PTR_02

PTR_03

PTR_04

PTR_05

PTR_06

PTR_07

PTR_08

PTR_09

PTR_10