Equipaments

CEIP Sobirans

CEIP SOBIRANS
Arenys de Munt

1r Premi concurs GISA 1999
1r Premi concurs ampliació GISA 2006
Seleccionada Triennal d’Arquitec. del Maresme 2004

Arquitectes:
Isabel Bennasar
Ana Noguera (Bennasar-Noguera s.c.)
Promotor: Departament d’Ensenyament, GISA

Col·laboradors
Estructures: Manuel Arguijo, arquitecte
Instal·lacions: Joan Gonzalez, eng. industrial
Amidaments: Eulàlia Aran, arq. tècnic
Direcció d’execució: 1a fase AT3 arq. tècnics
2a fase Avelino Alcocer, arq. tècnic
Col·laboradors: B. Rull, M. Garrido, N. Paes, arq.

Execució: 1a fase 2002-2003 COEMPCO S.A.
2a fase 2009 Eurítmia Construcciones S.A.
Superfície: 1a fase 2.207 m2
2a fase 1.067 m2
Fotografies: Jordi Miralles, Aleix Bagué

AR_01

AR_02

AR_03

AR_04_recortada

AR_05

AR_06

AR_07

AR_08

AR_09

AR_10