Equipaments

Escola bressol c Àlaba

ESCOLA BRESSOL
C/Àlaba, Barcelona

Acord Marc d’Homologació 2009
Consorci d’educació de Barcelona

Arquitecta: Isabel Bennasar
Promotor: Consorci d'Educació de Barcelona

Col·laboradors
Estructures: Manel Fernández, arquitecte
Instal·lacions: Armengol Enginyers
Amidaments i direcció d’execució: Xavier Badia , arq. tècnic
Col·laboradors: C. Dindareanu, N. Paes, arquitectes

Execució:  2010-2011  Construccions DECO S.A.
Superfície  : 1.080 m²
Fotografíes: Filippo Poli

BRE_02

BRE_01

BRE_04

BRE_05

BRE_07

BRE_03

BRE_08

BRE_06

BRE_10

BRE_09