EquipamentsProjectes

Escoleta Llubí

ESCOLETA MUNICIPAL DE LLUBÍ
Llubí

Concurs d'idees, Ajuntament de Llubí

Arquitectes
Isabel Bennasar

Promotor: Ajuntament de Llubí
Col·laboradors: C. Dindareanu

Superfície: 969 m2
Imatges 3D: Saida Dalmau