Equipaments

Centre cultural Ferreries

EDIFICI CULTURAL I CENTRE DE FORMACIÓ
Ferreries, Menorca

3r Premi concurs Ajuntament de Ferreries 2003

Arquitectes
Isabel Bennasar
Ana M. Noguera (Bennasar-Noguera s.c.p)
Promotor: Ajuntament de Ferreries

Col.laboradors:  J.V. Porcar, arquitecte

Superfície : 3.575m2
Imatges 3D: Joaquín Lorente

FRR_01

FRR_02

FRR_03

FRR_04

Ferreries