Equipaments

Seu del Consell insular de Menorca

SEU DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA
Maó, Menorca

Menció concurs Consell insular de Menorca 1997

Arquitectes
Isabel Bennasar
Manuel Ruisánchez
Ana M. Noguera

CIN_01

CIN_02

CIN_03

CIN_04

CIN_persp