Equipaments

CAP Sant Gervasi

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
Sant Gervasi, Barcelona

1r Premi concurs GISA 2007

Arquitectes
Isabel Bennasar
Ana M. Noguera (Bennasar-Noguera s.c.p)
Promotor: GISA

Col·laboradors
Estructures: Manel Fernandez, arquitecte
Instal·lacions: SEDNA Enginyers
Amidaments: Eulalia Aran, arq. tècnic
Col·laboradors: M. Garrido,  A. Fabregat, arquitectes

Superfície: 2.028 m2
Imatges 3D: MRT arquitectes

CSG_01

CSG_02

CSG_03

CSG_04