Equipaments

Ampliació IES Falset

AMPLIACIÓ   I.E.S. FALSET
Falset, Priorat

1r Premi Concurs GISA 1999

Arquitectes
Isabel Bennasar
Ana M. Noguera (Bennasar-Noguera s.c.p)
Promotor:
Departament d’Ensenyament,  GISA

Col·laboradors
Estructures:  Manuel Arguijo, arquitecte
Instal·lacions: JSS enginyeria
Amidaments: Eulàlia Aran, arq. tècnic
Direcció d’execució:  J. Jose Piñol, arq. tècnic

Execució
2003 MARSEIN S.A.
Superfície : 615 m2 +1.266 m2 pistes ext.

FLS_01

FLS_02_FOTO

FLS_03

FLS_04

FLS_05

FLS_06

FLS_07