Equipaments

IES M. Angels Cardona

AMPLIACIÓ IES M.ANGELS CARDONA
Ciutadella de Menorca

Arquitectes
Isabel Bennasar
Ana M. Noguera (Bennasar-Noguera s.c.p)
Promotor:
Conselleria d’Educació i cultura, Govern Balear, IBISEC

Col·laboradors
Estructures:  J. Ignacio Eskubi, arquitecte
Instal·lacions:  1a fase Pere Allés
2a fase Fco Sintes, S.  Benejam
Amidaments:  Eulàlia Aran, Beatriz Puerta, arq. tècnic
Direcció d’execució: J. Picot ,  J. Fco. Palmer (IBISEC)
Col·laboradors: A. Fabregat, N. Paes, B. Rull, arquitectes

Execució: 1a fase 2002-2004 Edificaciones Ramos SA
2a fase 2007-2009 Antonio Gomila SA
Superfície : 1a fase 1.036 m2
2a fase 1.233 m2

CRD_01

CRD_02

CRD_03

CRD_04

CRD_05

CRD_06

CRD_07

CRD_08