Equipaments

CEIP L’Alzinar

CEIP L’ALZINAR
Campins, Montseny

1r Premi concurs GISA 2003

Arquitecta
Isabel Bennasar
Ana M. Noguera (Bennasar-Noguera s.c.p)
Promotor: GISA

Col·laboradors
Estructures: Xavier Aguiló, enginyer
Instal·lacions: Joan Gonzalez, eng. industrial
Amidaments: Eulàlia Aran, arq. tècnic
Direcció d’execució: Oscar Vilafranca, arq. tècnic
Col·laboradors: B. Rull, arquitecta

Execució: 2006-2007 Construccions Pérez Villora S.A.
Superfície: 783 m²

CMP_01

CMP_02

CMP_03

CMP_04

CMP_05

CMP_06