Equipaments

Estació marítima Maó

ESTACIÓ MARÍTIMA
Cos Nou, Maó

Concurs Autoritat Portuària de Balears 2009

Arquitecta
Isabel Bennasar
Enginyer
Manuel Raventós
Promotor: Autoritat Portuària,  Govern Balear

Col·laboradors
C. Dindareanu, N. Paes, C. Mares, arquitectes

Superfície : 5.875 m2
Imatges 3D: MRT Arquitectes

EMT_01

EMT_02

EMT_03

EMT_04

EMT_05