Espai public i paisatge

Entorn del Palau Falguera

ENTORN DEL PALAU FALGUERA
Sant Feliu de Llobregat

Seleccionada Premis FAD Espais Exteriors 2004
Seleccionada  Triennal Arquitectura Baix Llobregat,
Esp. Exteriors 2005

Arquitecta:  Isabel Bennasar
Promotor: 
MMAMB, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Col·laboradors:
Vegetació: C. Montserrat, eng. agrònoma
Instal·lacions: J. Codina, eng. tècnic
Amidaments: N. Giménez, arq. tècnica
Col·laboradors: J.V. Porcar, A. Carrió

Execució:   2002-2003 ACS
Superfície: 2.081 m2
Fotografies: Pau Guerrero

Falguera Bennasar

Falguera Bennasar

Falguera Bennasar

Falguera Bennasar

PFL_04

PLANTA_FALGUERA