Espai public i paisatge

Plaça Farragut

Bennasar

PLAÇA FARRAGUT
Ciutadella de Menorca

Menció premis d’arquitectura de Menorca  Espais Exteriors 2002

Arquitecta:  Isabel Bennasar
Promotor: Ajuntament de Ciutadella de Menorca, MOMPTA

Col·laboradors:
Direcció d’execució: Enric Mariages, arq. tècnic

Execució: 1997-1998 Joan Mora SA
Superfície: 3.203 m²

Farragut Bennasar

Farragut Bennasar

Farragut Bennasar

Farragut Bennasar

Farragut Bennasar

Farragut Bennasar

Farragut Bennasar

Farragut Bennasar

Farragut Bennasar