Espai public i paisatge

Plaça de la Palmera

PLAÇA DE LA PALMERA
Sant Adrià del Besòs
 
Arquitecta:  Isabel Bennasar
Promotor:
MMAMB, Ajuntament de Sant Adrià del Besòs
 
Col·laboradors:
Vegetació:  1a fase Bet Figueras, paisatgista
2a fase C. Montserrat, eng. agrònoma
Instal·lacions: J. Bayo, eng. tècnic
Amidaments i direcció d’execució:
1a fase M. Sanz / 2a fase O. Méliz, arq. tècnica
Col·laboradors: C. Arqué,  R. Bosch, O. Blasco
 
Execució: 1a fase 2000 AMSA,  2a fase 2002 ACYCSA
Superfície: 8.908 m²
Fotografies: Aleix Bagué

Plaça palmera Bennasar

Plaça palmera Bennasar

Plaça palmera Bennasar

Plaça palmera Bennasar

Plaça palmera Bennasar

Plaça palmera Bennasar