Espai public i paisatge

Espais lliures parc industrial Riu Sec

Riu sec Sabadell Bennasar

ESPAIS LLIURES PARC INDUSTRIAL
Sant Pau de Riu Sec, Sabadell

1r premi concurs 2007

Arquitecta:
Isabel Bennasar
Ana M.Noguera (Bennasar-Noguera s.c.p)
Promotor: 
VANTOUREIX SL, Junta  compensació PPU “Sant Pau de Riu Sec”

Col·laboradors:
Projecte urbanització: EGI
Vegetació: Roser Vives, eng. agrònoma
Col·laboradors: C. Dindareanu, N. Paes, arquitectes

Execució: 2008- en execució
Superfície: 60,7 Hs
Imatges 3D: Joaquín Lorente

Riu sec Sabadell Bennasar

Riu sec Sabadell Bennasar

Riu sec Sabadell Bennasar

Riu sec Sabadell Bennasar

Riu sec Sabadell Bennasar

Riu sec Sabadell Bennasar