Espai public i paisatge

Plaça de la Vila

PLAÇA DE LA VILA
Sant Feliu de Llobregat

Finalista Premis FAD Espais Exteriors 1999

Arquitecta: Isabel Bennasar
Promotor:
MMAMB, Ajuntament de Sant Feliu del Llobregat

Col·laboradors:
Vegetació: S. Casino, eng. tèc. agrícola
Amidaments i direcció d’execució: N. Giménez, arq. tècnica
Instal·lacions: J. Bayo, eng. tècnic industrial
Col·laboradors: X. Guerrero, O. Blasco

Escultura: Jaume Plensa

Execució: 1997-1998 C. Construccions del Baix Llobregat SCC
Superfície: 3.900 m²
Fotografies: Pere Vives

Plaça vila sant feliu Bennasar

Plaça vila sant feliu Bennasar

Plaça vila sant feliu Bennasar

Plaça vila sant feliu Bennasar

Plaça vila sant feliu Bennasar

VILA_07

Plaça vila sant feliu Bennasar

Plaça vila sant feliu Bennasar

Plaça vila sant feliu Bennasar