Espai public i paisatge

Parc Mascaró

bennasar

PARC MASCARÓ
Tiana

Arquitecta:  Isabel Bennasar
Promotor:  MMAMB, Ajuntament de Tiana

Col·laboradors: 
Vegetació: S. Casino, eng. tècnica agrícola
Instal·lacions: F. Llopart, eng. tècnic industrial
Amidaments: O. Méliz, arq. tècnica
Direcció d’execució: Rafael Morant
Col·laboradors: C. Arqué, R. Bosch, A. Conejo, arquitectes

Execució: 2002 TAU ICESA
Superfície: 1.757 m2
Fotografies: Pau Guerrero

Tiana Mascaro Bennasar

Tiana Mascaro Bennasar

Tiana Mascaro Bennasar

Tiana Mascaro Bennasar

Tiana Mascaro Bennasar

Tiana Mascaro Bennasar

Tiana Mascaro Bennasar