Espai public i paisatge

Passeig de la Ribera

Concurs Sitges Bennasar

PASSEIG DE LA RIBERA
Sitges

Concurs Ajuntament de Sitges 2004

Arquitectes:
Isabel Bennasar
Ana M. Noguera (Bennasar-Noguera s.c.p)
Promotor:
Ajuntament de Sitges

Col·laboradors:
Col·laboradors: M. de la Parra, C. Estany,  arquitectes
Superfície:  31.000 m²

Concurs Sitges Bennasar

STG_02

STG_03

STG_04