Habitatges plurifamiliars

Habitatges Ciutadella de Menorca

5 HABITATGES
Ciutadella de Menorca

Arquitectes:
Isabel Bennasar
Ana Noguera (Bennasar-Noguera s.c.)
Promotor privat

Col·laboradors:
Estructures: E. Ulldemolins arquitecte
Direcció d’execució: Antoni Lluch, arq. tècnic
Col·laboradors: N. Paes, C. Dindareanu, arq.

Execució: 2006-2007 SA CURRIOLA CB
Superfície: 305 m2

ALF_01.1

ALF_02

ALF_03_recortada

ALF_05