Habitatges plurifamiliars

Residencia per a gent gran Barcelona

RESIDENCIA PER A GENT GRAN
Centre històric de Barcelona

Concurs PROCIVESA 2000

Arquitectes:
Isabel Bennasar
Ana M. Noguera
Promotor: PROCIVESA

Superfície: 3.619 m2

PROCI_01_MAQ

PROCI_02_MAQ

PROCI_03_PLANTA

PROCI_04_PLANTA