Habitatges plurifamiliars

Habitatges protecció oficial Mas Masó

67 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL
Mas Masó, Girona

1r Premi concurs Vivendes de Girona 2006
Arquitectes
Isabel Bennasar
Ana M. Noguera  (Bennasar-Noguera s.c.p)
Promotor: Vivendes de Girona SA

Col·laboradors
Estructures: Manel Fernández, arquitecte
Instal·lacions: Engitec
Amidaments i direcció d’execució: Lluis Puig, arq. tècnic
Col·laboradors: A. Fabregat, , arquitecte

Execució: 2007-2009
Estructures Luque, Argon Informàtica SA
Superfície: 6.654 m2

MASO_01

MASO_02

MASO_03

MASO_04

MASO_05

MASO_06

MASO_07

MASO_08

MAS MASO_PLANTA

MASO_10