Habitatges plurifamiliars

Habitatges protecció oficial Gavà

18 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL
Riera de Sant Llorenç, Gavà

1r Premi concurs GTI 2005

Arquitectes
Isabel Bennasar
Ana M. Noguera (Bennasar-Noguera s.c.p)
Promotor: Ajuntament de Gavà, GTI.

Col·laboradors
Estructures: Manuel Arguijo, arquitecte
Instal·lacions: Manel Comas, eng. industrial
Amidaments i direcció d’execució: AT3  arq. tècnics
Col·laboradors: M. de la Parra, A. Fabregat, arquitectes

Execució: 2006-2007 CORSAN CORVIAM
Superfície : 3.128 m2
Fotografies: Aleix Bagué

GAVA_01

GAVA_02

GAVA_03

hg1-06

GAVA_05

GAVA_06

GAVA_07