Habitatges plurifamiliars

Habitatges protecció oficial St Adrià del Besòs

39 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL
Sant Adrià del Besòs

1r Premi concurs IMPSOL 2005

Arquitectes
Isabel Bennasar
Ana M. Noguera (Bennasar-Noguera s.c.p)
Promotor: IMPSOL

Col·laboradors
Estructures: Manel Fernández, arquitecte
Instal·lacions: Joan González, eng. industrial
Amidaments i direcció d’execució: X. Badia, arq. tècnic
Col·laboradors: C. Dindareanu, M. de la Parra, arquitectes

Execució: 2007-2009  CORSAN CORVIAM SA
Superfície: 5.078 m2
Fotografies:  Lourdes Jansana

SADRI_01

SADRI_02

SADRI_03

SADRI_04

SADRI_05

SADRI_06

SADRI_07

SADRI_08

SADRI_09

SADRI_10