Habitatges plurifamiliars

Habitatges protecció oficial Maó

18 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL
Maó, Menorca

1r Premi concurs IBAVI 2010

Arquitecta:  Isabel Bennasar
Promotor: IBAVI

Col·laboradors
Estructures: Manel Fernández, arquitecte
Instal·lacions: Miguel González, enginyer
Amidaments: Catalina Llopis,arq. tècnic
Col·laboradors: C. Dindareanu, N.Paes, arquitectes

Execució: pendent d’execució
Superfície: 2.152 m²
Imatges 3D: MRT arquitectes

IBV_01

IBV_02

IBV_03

IBV_04

IBV_05