Habitatges plurifamiliars

Habitatges protecció oficial Sants-Montjuic

24 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL
Sants-Montjuic, Barcelona

1r Premi concurs PMHB 2000

Arquitectes
Isabel Bennasar
Ana M. Noguera (Bennasar-Noguera s.c.p)
Promotor: Patronat Municipal de l'Habitatge  Barcelona

Col·laboradors
Estructures: J. Ignacio Eskubi, arquitecte
Amidaments: Eulàlia Aran, arq. tècnic
Direcció d’execució: TRAM J.Hierro associats SL

Execució: 2004-2005 FERCABER
Superfície : 3.440 m2

SANTS_01

SANTS_02

SANTS_03

SANTS_04

SANTS_05

SANTS_06

SANTS_07