Habitatges plurifamiliars

Habitatges protecció oficial Benissanet

8 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL
Benissanet, Ribera d’Ebre

Arquitectes
Isabel Bennasar
Ana M. Noguera Nieto
Promotor: INCASOL

Col·laboradors
Estructures: Manuel Arguijo, arquitecte
Instal.lacions: JSS enginyeria
Amidaments: Eulàlia Aran, arq. tècnic
Direcció d’execució:  Jordi Gas , arq. tècnic

Execució: 2000-2001 COMASA
Superfície: 818 m2

BEN_01_FOTO

BEN_02_FOTO

BEN_03_FOTO

BEN_04_FOTO

BEN_05_FOTO

BEN_06_PLAN