Habitatges plurifamiliars

Habitatges Salt

6 HABITATGES
Salt, Girona

Arquitecta
Isabel Bennasar
Ana M. Noguera  (Bennasar-Noguera s.c.p)
Promotor privat

Col·laboradors
Estructures: Manel Fernández, arquitecte
Instal·lacions: Joan González, eng. industrial
Direcció d’execució: I. Artigas,  J.Vila, arq. tècnic
Col·laboradors: M. Garrido, arquitecte

Execució: 2007-2009 Construccions  Bergonya sl
Superfície : 755 m2

SALT_01

SALT_02

SALT_03

SALT_04

SALT_05

SALT_06_PLANTA B 1