Habitatges plurifamiliars

Habitatges protecció oficial Palma de Mallorca

49 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL
Polígon de Llevant, Palma de Mallorca

2n Premi concurs IBAVI 1996

Arquitectes
Isabel Bennasar
Ana M. Noguera

Promotor: IBAVI

LLEV_01

LLEV_02_PLANTA