Habitatges plurifamiliars

Habitatges protecció oficial Tarragona

6 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL
C/Vilarroma, Tarragona

1r premi Concurs Joves arquitectes COAC 1997

Arquitectes
Isabel Bennasar
Ana M.Noguera
Carmen Escoda
Promotor: INCASOL

Superfície: 444 m2

VILR_01

VILR_02

VILR_03

VILR_04