Espai public i paisatgeProjectes

Sa Falca Verda, Palma

ORDENACIÓ SA FALCA VERDA
Palma, Mallorca

Arquitectes
Isabel Bennasar

Promotor: Ajuntament de Palma
Col·laboradors:
Vegetació: Roser Vives, eng. agrònom
Col·laboradors: C. Dindareanu, M. Oliva, arq.

Superfície: 1,8 Ha
Imatges 3D: Saida Dalmau