EquipamentsProjectes

CAP Sant Feliu de Codines

CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA
Sant Feliu de Codines

1r Premi concurs Infraestructures.cat 2017

Arquitectes
Isabel Bennasar
Stefano Cortellaro

Promotor: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU

Col·laboradors
Estructures: Manuel Fernández, arquitecte
Instal·lacions: JSS Enginyeria i Arquitectura SLP
Amidaments: AT3 Oller-Peña SLP
BIM: Bimetrical
Col·laboradors: C. Dindareanu, I.Galofré, G.Alarcón, arquitectes

Execució: pendent d'execució
Superfície: 670 m2